اصول کارکرد اکسیژن ساز

اکسیژن ابتدا هوای فشرده ( دارای 21% اکسیژن، 76% نیتروژن و 1% گازهای نادر ) از طریق کمپرسور وارد یکی از مخازن شده و از بستر غربال مولکولی عبور داده می شود . این مساله باعث جذب سطحی نیتروژن و ناخالصی های دیگر و خروج اکسیژنخالص از مخزن می شود . پس از مدتی با اشباع بستر زئولیت از نیتروژن و ناخالصی های دیگر فشار از روی این تانک برداشته شده و به تانک دیگر منتقل می شود . با کاهش فشار در تانک اولی زئولیت موجود در آن نیتروژن و ناخالصی های جذب شده توسط خود را آزاد کرده و در همین حین تانک دیگر تحت فشار قرار گرفته و وظیفه تولید اکسیژنرا بعهده می گیرد. این مساله انتقال فشار از یک مخزن به مخزن دیگر به صورت متناوب و بلعکس را اصطلاحا Pressure Swing Adsorption PSA می نامند .

در اکسیژن ساز پرتابل از روش PSA استفاده می شود. هوای محیط پس از عبور از فیلتر توسط کمپرسور مکیده می شود، طراحی به گونه ای صورت می گیرد که صدای مکش هوا را به حد اقل ممکن برسد مخزن جهت گرفتن نوسانات خروجی کمپرسور و یکنواخت سازی جریان هوا استفاده شده است. هوا پس از گذر از درایر وارد قسمت تولیدکننده اکسیژن می شود که از دو ستون زئولیت تشکیل شده استکه شیر برقی وظیفه تزریق هوا را به درون سلول ها را به عهده دارند. در داخل ستون های زئولیت به جدا کردن نیتروژن از هوا می پردازند. این ماده در رده گرانول ها دسته بندی شده و خاصیت جذب انتخابی دارد. که به صورت فیزیکی و با استفاده از تفاوت قطر ملکولی جداسازی صورت می گیرد. بالانس کردن گاز تولیـدی از هریک از ستـون های زئـولیت توسط تنظیم زمانی تزریق هـوا به بر یک از این ستون ها صورت می گیرد. گرین لایفز Green Life’s یکی از معتبرترین کمپانی های دنیا در زمینه دستگاههای تولید گاز اکسیژنبرای مصارف پزشکی بوده و محصولات آن دارای کلیه تاییدیه های معتبر اروپایی و آمریکایی می باشد. دستگاههای PSA پرتابل این کمپانی با ظرفیت خروجی اکسیژن3-5 لیتر در دقیقه را در بر می گیرند. سیستمهای تولید اکسیژنو نیتروژن PSA کمپانی Green Life’s در بیش از 70 کشور دنیا از جمله کشورهای خاورمیانه با شرایط اقلیمی و جغرافیایی متفاوت در حال کار هستند.

دیدگاهتان را بنویسید