اکسیژن در تصفیه‌ هوا

تصفیه هوا و بالا بردن میزان اکسیژن هوای ساختمان از دستگاه اکسیژن ساز

استفاده از دستگاه تصفیه هوا که مرسوم شده است در حقیقت فیلتراسیون هوای درونی محیط و حذف آلاینده ها می باشد.

لاکن استفاده از اکسیژن در این فرآیند مزیتی متفاوت و خارق العاده می باشد که اکسیژن را از خارج از محیط جذب نموده و به محیط مورد نظر اضافه می نماید.

البته می توان با تعبیه وسایلی اکسیژن را به ازن تبدیل نمود تا از خاصیت ضدعفونی کنندگی آن استفاده نمود که در نهایت  اُزُن به دلیل نا پاید ار بودن بلا فاصله یکی ازاتم های خود را آزاد کرد ه وتبدیل به مولکول اکسیژن می شود.

اتم آزاد شد ه کلیۀ آلایند ه های موجود درهوا را از بین برد ه ( دود ،بو، گازهای سمی، ویروس ها، باکتری ها، عوامل بیماری زا و آلرژی زا و…) وتبدیل به هوای پاک می کند بنابراین هوای پاک همراه با مولکول های اکسیژن آزاد شد ه وارد محیط مورد نظر شما می گردد.

بیمارستانها، کلینیک ها و تمامی مراکز اداری و مسکونی می توانند با تهیه و نصب دستگاه اکسیژن گرین لایفز از مزیت هوای تازه و پاک در محیط های محصور بهره ببرند.

دیدگاهتان را بنویسید